thermal radiation


thermal radiation
šiluminis spinduliavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Kūno elektromagnetinis spinduliavimas, kurį sukelia jo dalelių šiluminiai virpesiai. atitikmenys: angl. heat radiation; thermal radiation rus. температурное излучение; тепловое излучение

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

  • Thermal radiation — is electromagnetic radiation emitted from the surface of an object which is due to the object s temperature. Infrared radiation from a common household radiator or electric heater is an example of thermal radiation, as is the light emitted by a… …   Wikipedia

  • thermal radiation — Thermodynam. electromagnetic radiation emitted by all matter above a temperature of absolute zero because of the thermal motion of atomic particles. [1930 35] * * * Process by which energy is emitted by a warm surface. The energy is… …   Universalium

  • thermal radiation — juodojo kūno spinduliavimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. black body thermal radiation; cavity radiation; temperature radiation; thermal radiation vok. Gleichgewichtsstrahlung, f; schwarze Strahlung, f; Schwarzkörperstrahlung, f rus …   Fizikos terminų žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. heat radiation; thermal radiation vok. thermische Strahlung, f; Wärmestrahlung, f rus. тепловое излучение, n pranc. rayonnement calorifique, m; rayonnement thermique, m;… …   Fizikos terminų žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Elektromagnetinė spinduliuotė, kurią skleidžia neskaidraus kūno paviršius arba pusskaidrio tūrio viduje esantis elementas. Šiluminė spinduliuotė apibūdinama… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinė spinduliuotė, kurią skleidžia neskaidraus kūno paviršius arba pusskaidrio tūrio viduje esantis elementas. Šiluminė spinduliuotė apibūdinama… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Elektromagnetinė infraraudonųjų (šiluminių) bangų diapazono spinduliuotė; ji priklauso nuo objekto ar reiškinio temperatūros. Šiluminės spinduliuotės temperatūra… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šiluma ir šviesa, kuriuos sukėlė branduolinis Sprogimas. atitikmenys: angl. thermal radiation rus. тепловое облучение …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kūne sukauptos vidinės energijos, kuri priklauso nuo jo savybių ir temperatūros, plitimas elektromagnetinėmis bangomis. atitikmenys: angl. thermal radiation vok. Wärmestrahlung, f rus …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • thermal radiation — šiluminė spinduliuotė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šiluma ir šviesa, sukelta branduolinio sprogimo. atitikmenys: angl. thermal radiation pranc. rayonnement thermique …   NATO terminų aiškinamasis žodynas